Asianajotoimisto Hanhisalo Law

Rekisteriseloste

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen tietosuojaseloste voimassa 25.5.2018 alkaen

 

1. Rekisterinpitäjä

HanhisaloLaw Lakiasiaintoimisto Oy
Ristirannankatu 1
67100 KOKKOLA 

Y-tunnus: 0901772-2
Puh: 010 2390 850, 040 5500 875

Sähköposti: info@hanhisalolaw.fi

Yhteyshenkilö: Kimmo Hanhisalo

2. Rekisteriasiat

Toimistomme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllä olevia yhteystietoja käyttäen

3. Rekisterin nimi

HanhisaloLaw Lakiasiaintoimisto Oy:n toimeksiantoihin liittyvä asiakasrekisteri.

HanhisaloLaw Lakiasiaintoimisto Oy:n velkajärjestelytoimeksiantoihin liittyvä rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käsittelyn tarkoituksena on toimeksiantojen hoitaminen, rekisteröityjen asiakkaiden henkilötietojen oikea ja ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, laskutuksen hoitaminen, esteellisyyksien selvittäminen ja asiakasrekisterin ylläpito ja kehittäminen

Velkajärjestelytoimeksiantoihin liittyvässä rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on velkajärjestelytoimeksiantojen hoitaminen ja niihin liittyvien maksuohjelmien laatiminen

Asiakkuutta ei voida aloittaa eikä toimeksiantoa hoitaa ilman tietojen luovuttamista

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Etunimet ja sukunimi, toiminimi
 • Henkilö-/Y-tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Muut yhteystiedot
 • Laskutustiedot

 

Velkajärjestelyrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja velkajärjestelyasiakkaista:

 • Etunimet ja sukunimi
 • Henkilö-/Y-tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Perhesuhteet, lapset, puoliso
 • Tulo- ja menotiedot
 • Varallisuustiedot
 • Velkatiedot
 • Maksuohjelma

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, asiakkaalta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, toimeksiantojen osapuolilta, tuomioistuimelta, velkojilta sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä ja tarvittaessa toimeksiantojen edellyttämässä laajuudessa ja edellyttämille tahoille, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Rekisterinpitäjä luovuttaa velkajärjestelyrekisterin tietoja ainoastaan toimeksiannon osapuolille sekä tuomioistuimelle ainoastaan siinä laajuudessa, minkä velkajärjestelyasian hoitaminen edellyttää. Rekisterinpitäjä ei luovuta mitään henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.  

8. Henkilötietojen säilytysaika ja tietojen poistaminen

Asiakastietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kun toimeksianto kestää ja sen jälkeisen sopimukseen perustuvan reklamaatio- ja vastuuajan. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan, jonka jälkeen toimeksiantoon liittyvät asiakirjat hävitetään. Asiakirjat hävitetään turvahävityksenä yhteistyöyrityksessä, jonne asiakirjat toimitetaan lukitussa laatikossa. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Tietojärjestelmän pääsee ainoastaan henkilökunnan käytössä olevilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä saa käsitellä vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoja lähetetään toimeksiannon hoitamisen aikana tietojen saamiseen oikeutetuille turvasuojatulla sähköpostilla.

 

10.  Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä rekisteriselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: info@hanhisalolaw.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: HanhisaloLaw Lakiasiaintoimisto Oy, Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola.

11. Muutokset rekisteriselosteeseen

Tätä rekisteriselostetta voidaan päivittää tarvittaessa lainsäädännön muuttuessa tai Tietosuojavaltuutetun ohjeiden perusteella. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 25.5.2018

 

Kimmo, sivupalkki

Kimmo Hanhisalo

OTK, varatuomari

info@hanhisalolaw.fi
010 2390 850, 040 5500 875

HanhisaloLaw
Lakiasiaintoimisto Oy
Ristirannankatu 1
67100 KOKKOLA
010 2390 850
info@hanhisalolaw.fi